Dispozitia 1 din 2021. – acoperirea deficitului bugetar din excedentul anului 2020

Dispozitia 3 din 2021 – comisie de evaluare oferte Reabilitarea, extinderea si dotarea scolii gimnaziale

Dispozitia 5 din 2021 – comisie de disciplina

Dispozitia 6 din 2021 – convocare CL sedinta ordinara

Dispozitia 18 din 2021 – stabilire salar de baza asistenti personali

Dispozitia 19 din 2021 – stabilire indemnizatie pentru persoana cu handicap

Dispozitia 20 din 2021 – comisie de concurs – angajare paza

Dispozitia 21 din 2021 – convocare CL sedinta ordinara

Dispozitia 24 din 2021 – responsabil pentru probleme de aparare

Dispozitia 25 din 2021 – constituirea comisiei pentru probleme de aparare

Dispozitia 26 din 2021 – comisie de concurs – angajare in Compartiment implementare proiecte

Dispozitia 36 din 2021 – lista suplimentara POAD 2019-2020

Dispozitia 37 din 2021 – organizare Sistem de control inter managerial

Dispozitia 38 din 2021 – convocare CL sedinta ordinara

Dispozitia 39 din 2021 – numire expert cooptat tehnic Intretinere strazi asfaltate

Dispozitia 40 din 2021 – numire expert cooptat juridic Intretinere strazi asfaltate

Dispozitia 41 din 2021 – comisie de evaluare oferte Intretinere strazi asfaltate

Dispozitia 42 din 2021 – stabilirea calitatii de evaluator a persoanelor care ocupa functii publice

Dispozitia 43 din 2021 – comisie de evaluare a performantelor secretarului general

Dispozitia 45 din 2021 – angajare in functie de consilier proiecte

Dispozitia 47 din 2021 – constituire comisie de concurs paznic

Dispozitia 49 din 2021 – convocare CL in sedinta ordinara

Dispozitia 50 din 2021 – delegare de atributii viceprimarului

Dispozitia 51 din 2021 – actualizarea comisiei pentru verificarea produselor supuse comercializarii

Dispozitia 52 din 2021 – rectificare act de stare civila

Dispozitia 57 din 2021 – definitivarea domnei Slavu Ancuta Mirela

Dispozitia 58 din 2021 – incetarea contractului individual de munca – functie sofer

Dispozitia 59 din 2021 – constituirea si numirea comisiei de receptie 7.2

Dispozitia 60 din 2021 – modificarea dispozitiei 165 din 2019

Dispozitia 61 din 2021 – in vederea desemnarii doamnei Csury Imola in vederea constituirii grupului de lucru privind intocmirea proiectului de amenajament pastoral

Dispozitia 63 din 2021 – convocare CL in sedinta ordinara

Dispozitia 67 din 2021 – desemnare responsabil pentru promovarea egalitatii de sanse

Dispozitia 68 din 2021 – desemnare persoane responsabile cu atributii in domeniul aplicarii L. 544 din 2001

Dispozitia 69 din 2021 – constituirea comisiei de concurs – sef serviciu de

Dispozitia 70 din 2021 – constituirea comisiei de receptie a lucrarilor de cadastrare

Dispozitia 71 din 2021 – desemnarea membrilor comisiei pt. punerea in aplicare a HCL 41 din 2021.pdf.pdf

Dispozitia 72 din 2021 – desemnarea membrilor comisiei pt. punerea in aplicare a HCL 42 din 2021

Dispozitia 74 din 2021 – convocare CL in sedinta ordinara

Dispozitia 75 din 2021 – rectificare act de stare civila

Dispozitia 76 din 2021 – rectificare act de stare civila

Dispozitia 77 din 2021 – rectificare act de stare civila

Dispozitia 78 din 2021 – rectificare de act de stare civila

Dispozitia 80 din 2021 – rectificare act de stare civila

Dispozitia 83 din 2021 – angajare consilier personal al primarului

dispozitia 86 din 2021 – comisie de concurs

dispozitia 87 din 2021- convocare consiliului local

dispozitia 88 din 2021 modificarea dispozitiei 148 din 2018

dispozitia 89 din 2021constituirea si numirea comisie pt receptie la terminarea lucrarilor – canalizare tataresti

Dispozitia nr. 90 din 2021 – Reorganizarea Comitetului Local pentru situatii de urgenta si a Centrului Operativ pentru gestionarea situatiilor de urgenta

Dispozitia nr. 91 din 2021 – Constituirea comisiei de constatare si evaluare a pagubelor

Dispozitia nr. 96 din 2021 – Comisie de receptie la investitiile Capele mortuara din Cionchesti, Intretinere strazi asfaltate, pietruire si nivelare drumuri

Dispozitia nr. 97 din 2021 – Modificarea articolului 1 a Dispozitiei nr. 156 din 2019

Dispozitia nr. 98 din 2021 – Constituirea comisiei pentru examenul de promovare in grad profesional a unor functionari publici

Dispozitia nr. 99 din 2021 – Constituirea comisiei de concurs si cea de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat de SPC Viile Satu Mare

Dispozitia nr. 100 din 2021 – Modificarea managerului de proiect la proiectul de gaz

Dispozitia nr. 101 din 2021 – Convocarea Consiliului Local Viile Satu Mare in sedinta

Dispozitia nr. 108 din 2021 – Constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor

Dispozitia nr. 112 din 2021 – Convocarea Consiliului Local Viile Satu Mare in sedinta

Dispozitia nr. 113 din 2021 – Modificarea dispozitiei nr.108 din 2021

Dispozitia nr. 121 din 2021 – Convocarea Consiliului Local Viile Satu Mare in sedinta

Dispozitia nr. 127 din 2021 – Stabilirea listei suplimentare pentru distribuirea produselor de igiena si pachete cu alimente din cadrul programului POAD 2019-2021

Dispozitia nr. 129 din 2021 – Desemnarea Comisiei de evaluare a ofertelor la licitatie – teren cu 2 cladiri

Dispozitia nr. 130 din 2021 – Desemnarea Comisiei de evaluare a ofertelor la licitatie – teren

Dispozitia nr. 131 din 2021 – Convocarea Consiliului Local Viile Satu Mare in sedinta

Dispozitia nr. 136 din 2021 – Convocarea Consiliului Local Viile Satu Mare in sedinta

Dispozitia nr. 137 din 2021 – Constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului pe 2021

Dispozitia nr. 140 din 2021 – Convocarea Consiliului Local Viile Satu Mare in sedinta

Dispozitia nr. 145 din 2021 – Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru sezonul rece

Dispozitia nr. 146 din 2021 – Constituirea echipei de implementare a proiectelor din fonduri europene

Dispozitia nr. 147 din 2021 – Convocarea Consiliului Local Viile Satu Mare in sedinta

Dispozitia nr. 148 din 2021 – Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru sezonul rece

Dispozitia nr. 149 din 2021 – Convocarea Consiliului Local Viile Satu Mare in sedinta

Dispozitia nr. 150 din 2021 – Constituirea echipei de implementare a proiectelor – Reabilitare scoala

Dispozitia nr. 154 din 2021 – Stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru asistentii personali

Dispozitia nr. 155 din 2021 – Stabilirea indemnizatiei lunare pentru persoanele cu handicap

Dispozitia 198 din 2020

Dispozitia 197 din 2020

Dispozitia 195 din 2020

Dispozitia 193 din 2020

Dispozitia 192 din 2020

Dispozitia 191 din 2020

Dispozitia 190 din 2020

Dispozitia 184 din 2020

Dispozitia 183 din 2020

Dispozitia 182 din 2020

Dispozitia 177 din 2020

Dispozitia 174 din 2020

Dispozitia 172 din 2020

Dispozitia 171 din 2020

Dispozitia 164 din 2020

Dispozitia 151 din 2020

Dispozitia 150 din 2020

Dispozitia 149 din 2020

Dispozitia 148 din 2020

Dispozitia 147 din 2020

Dispozitia 146 din 2020

Dispozitia 145 din 2020

Dispozitia 123 din 2020

Dispozitia 122 din 2020

Dispozitia 120 din 2020

Dispozitia 118 din 2020

Dispozitia 108 din 2020

Dispozitia 102 din 2020

Dispozitia 101 din 2020

Dispozitia 98 din 2020

Dispozitia 91 din 2020

Dispozitia 90 din 2020

Dispozitia 89 din 2020

Dispozitia 84 din 2020

Dispozitia 83 din 2020

Dispozitia 82 din 2020

Dispozitia 81 din 2020

Dispozitia 80 din 2020

Dispozitia 76 din 2020

Dispozitia 75 din 2020

Dispozitia 55 din 2020

Dispozitia 53 din 2020

Dispozitia 54 din 2020

Dispozitia 41 din 2020

Dispozitia 8 din 2020

Dispozitia 7 din 2020

Dispozitia 4 din 2020

Dispozitia 1 din 2020