H.C.L. 1 din 2021

H.C.L. 2 din 2021

H.C.L. 3 din 2021

H.C.L. 4 din 2021

H.C.L. 5 din 2021

H.C.L. 6 din 2021

H.C.L. 7 din 2021

H.C.L. 8 din 2021

H.C.L. 9 din 2021

H.C.L. 10 din 2021

H.C.L. 11 din 2021

H.C.L. 12 din 2021

H.C.L. 13 din 2021

H.C.L. 14 din 2021

H.C.L. 16 din 2021

H.C.L. 17 din 2021

H.C.L. 18 din 2021

H.C.L. 19 din 2021

H.C.L. 20 din 2021

H.C.L. 21 din 2021

H.C.L. 22 din 2021

H.C.L. 23 din 2021

H.C.L. 24 din 2021

H.C.L. 25 din 202

H.C.L. 26 din 2021

H.C.L. 1 din 2020 – retragere suma din excedent

H.C.L. 2 din 2020 – modificare inventar domeniu public

H.C.L. 4 din 2020 – aprobare inventar 2019

H.C.L. 5 din 2020 – aprobare volum masa lemnoasa

H.C.L. 6 din 2020 – aprobare pret de referinta masa lemnoasa

H.C.L. 7 din 2020 – aprobare tarife exploatare masa lemnoasa

H.C.L. 8 din 2020 – aprobare indicatori tehnico economici Repartii strazi

H.C.L. 9 din 2020 – aprobare zona de siguranta Poligon Tataresti

H.C.L. 10 din 2020 – aprobare ROF CL Viile Satu Mare

H.C.L. 11 din 2020 – aprobare RI si ROF aparat de specialitate primar

H.C.L. 12 din 2020 – aprobare RI si ROF Serviciul Public Comunitar Viile Satu Mare

H.C.L. 13 din 2020 – aprobare modificare RI, ROF si Organigrama Valea Medisa SRL

H.C.L. 16 din 2020 – revocare HCL 13/2020

H.C.L. 17 din 2020 – aprobare indicatori tehnico economici Extindere parcari

H.C.L. 18 din 2020 – rectificare buget

H.C.L. 19 din 2020 – indexare taxe si impozite pe anul 2021

H.C.L. 20 din 2020 – dezmembrare imobil in doua loturi

H.C.L. 21 din 2020 – acordare mandat special ADI Valea Medisa – privind colectare selectiva

H.C.L. 22 din 2020 – incheiere exercitiu bugetar pe 2019

H.C.L. 23 din 2020.pdf – rectificare buget

HCL 24 din 2020 – modificare HCL 14/2017 – privind SPC Viile Satu Mare

HCL 25 din 2020 – rectificare buget

HCL 26 din 2020 – procedura de inchiriere a pajistilor 

HCL 27 din 2020 – rectificare buget

HCL 28 din 2020 – licitatie Dispensar Viile Satu Mare

HCL 29 din 2020 – aprobare restrictionarea circulatiei

HCL 30 din 2020 – preluare in inventarul domeniului public a terenurilor cu vegetatie forestiere

HCL 31 din 2020 – aprobarea instrumentarii dosarului tehnic pentru aprobarea masurii 15

HCL 32 din 2020 – aprobarea proiectului Reabilitarii Scolii Gimnaziale Viile Satu Mare

HCL 33 din 2020 – revocare HCL 26/2020

HCL 34 din 2020 – procedura de inchiriere a pajistilor

HCL 35 din 2020 – rectificare buget

HCL 36 din 2020 – acordare cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SDEE Transilvania Nord SA pentru amplasarea un ei linii elecrice

HCL 37 din 2020 – licitatie Scoala Lipa

HCL 38 din 2020 – licitatie Scoala – Casa de batrani

HCL 39 din 2020 – asumarea implementarii Programului pentru Scoli al Romaniei

HCL 40 din 2020 – acordarea unui premiu pentru persoanele care au implinit 90 de ani

HCL 41 din 2020 – aprobarea indicatorilor tehnico economici “Retea de canalizare inclusiv racorduri de canalizare in Tataresti”

HCL 42 din 2020 – modificare HCL 5/2020

HCL 43 din 2020 – rectificare buget

HCL 44 din 2020 – rectificare buget

HCL 45 din 2020 – revocare HCL 29/2020

HCL 46 din 2020 – aprobare restrictionarea circulatiei

HCL 47 din 2020 – modificare HCL 63/2018

HCL 48 din 2020 – aprobare documentatie cadastrala

HCL 49 din 2020 – aprobarea prelungirii perioadei de executie si implementare 7.2

HCL 50 din 2020 – aprobare cumparare teren intravilan

HCL 51 din 2020 – aprobare stabilire salariu de baza a functionalilor publici si a personalului contractual

HCL 52 din 2020 – rectificare buget

HCL 53 din 2020 – revocare HCL 39/2020

HCL 54 din 2020 – rectificare buget

HCL 55 din 2020 – rectificare buget

HCL 56 din 2020 – aprobare lotizare PUZ

HCL 57 din 2020 – aprobare act aditional la contract 427/2015

HCL 58 din 2020 – revocare HCL 37/2020

HCL 59 din 2020 – atribuirea de denumiri unor strazi noi

HCL 60 din 2020 – rectificare buget

HCL 61 din 2020 – aprobarea contului de executie a bugetului local trim I si II pe 2020

HCL 62 din 2020 – alegerea presedintelui sedintelor de Consiliu Local pe 3 luni

HCL 63 din 2020 – alegerea comisiilor de specialitate a Consiliului Local

HCL 64 din 2020 – rectificare buget

HCL 65 din 2020 – aprobarea contului de executie a bugetului local trim. III/2020

HCL 66 din 2020 – rectificare buget

HCL 67 din 2020 – revocare HCL 38/2020

HCL 68 din 2020 – aprobarea realiyarii proiectului “e-educatie TIC pentru invatamantul preuniveritar din Comuna Viile Satu Mare”

HCL 69 din 2020 Organigrama si Stat de functii

HCL 70 din 2020 – aprobare SF proiect Gaz

HCL 71 din 2020 – aprobarea pretului de referinta si a volumului de masa lenmnoasa

HCL 72 din 2020 – desemnarea a 2 persoane reprezentanti ai CL in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Viile Satu Mare

HCL 73 din 2020 – rectificare buget

HCL 74 din 2020 – modificarea Actului constitutiv, Statutului si Acordului de cooperare ale ADI ACSA

HCL 75 din 2020 – aprobare zona de siguranta si stabilire zone militare restrictionate la Poligonul de tragere Tataresti

HCL 76 din 2020 – propunere schimbare de destinatie a imobilelor care au fost unitati de invatamant

HCL 77 din 2020 – modificare HCL 34/2020

HCL 78 din 2020 – aprobarea majorarii taxei speciale pentru paza comunala

HCL 79 din 2020 – rectificare buget

HCL 80 din 2020 – stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali

HCL 81 din 2020 – aprobarea prelungirii perioadei de executie si implementare a proiectului Modernizarea rețelei de apă și extinderea rețelei de apă uzată în Comuna Viile Satu Mare, județul Satu Mare

HCL 82 din 2020 – organizare licitatie publica pentru inchiriere “crama”

HCL-83-din-2020.pdf – aprobarea organizarii retelei scolare

HCL 66 din 2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019

HCL 57 din 2018 privind aprobarea anuntului selectiei parteneri in cadrul POCU 2014-2020

Anunt selectie parteneri in cadrul 1POCU 2014-2020

CONSILIU LOCAL VIILE SATU MARE – Mandat 2020-2024

CONSILIUL LOCAL VIILE SATU MARE – COMPONENTA Mandat 2016 – 2020